DẦU BƠM CHÂN KHÔNG BECKER SS-100

(0 đánh giá)

SS-100

BECKER - GERMANY

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

BECKER VACUUM OIL SS100 Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

BECKER OIL SS-100

BECKER OIL SS-100

Call 0985 459 559
DẦU BƠM BECKER SS-100

DẦU BƠM BECKER SS-100

Call 0985 459 559
DẦU SS-100

DẦU SS-100

Call 0985 459 559
DẦU M 100

DẦU M 100

Call 0985 459 559
BECKER VACUUM OIL SS-100

BECKER VACUUM OIL SS-100

Call 0985 459 559
DẦU BECKER M 100

DẦU BECKER M 100

Call 0985 459 559
DẦU BƠM BECKER SS-100

DẦU BƠM BECKER SS-100

Call 0985 459 559
BECKER VACUUM OIL SS-100

BECKER VACUUM OIL SS-100

Call 0985 459 559
VACUUM PUMP OIL BECKER SS-100

VACUUM PUMP OIL BECKER SS-100

Call 0985 459 559
VACUUM PUMP OIL BECKER SS 100

VACUUM PUMP OIL BECKER SS 100

Call 0985 459 559
VACUUM PUMP OIL BECKER M 100

VACUUM PUMP OIL BECKER M 100

Call 0985 459 559
BECKER M 100

BECKER M 100

Call 0985 459 559
DẦU BECKER SS-100

DẦU BECKER SS-100

Call 0985 459 559
DẦU BƠM BECKER SS 100

DẦU BƠM BECKER SS 100

Call 0985 459 559
DẦU BECKER SS-100

DẦU BECKER SS-100

Call 0985 459 559
DẦU CHÂN KHÔNG M 100

DẦU CHÂN KHÔNG M 100

Call 0985 459 559

DẦU CHÂN KHÔNG

DẦU BƠM CHÂN KHÔNG

Top

   (0)